शालिग्राम शर्मा पौडेल

शालिग्राम शर्मा पौडेल

प्रवक्ता

सहसचिव - आयोगका प्रवक्ता

फोन: (९७७ - १) ४२२३१६५, मोवाइल : +९७७ ९८५१३२१३८४ 

इमेल: spokesperson@election.gov.np

Feedback