फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम

 

 

मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्नको लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र आयोगबाट समय समयमा विभिन्न दर्तास्थल तोकी नियमित दर्ता कार्य हुँदै आएको छ । यसका साथै आयोगले समय समयमा आमजनतालाई समेट्ने गरी गाउँ विकास समिति/नगरपालिका वडास्तरमा तोकिएको स्थानमा गई बृह्तरूपमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसको बारेमा आमसञ्चार माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा प्रचारप्रसार गरी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रममा यसअघि सङ्कलन भइसकेको नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउने, नाम सार्ने, नाम हटाउने, दाबी विरोध गर्ने, नयाँ नाम थप गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने गरिन्छ । यस कार्यक्रममा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतका स्थानीय सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता रहन्छ ।

मतदाता दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

 

मतदाता दर्तासम्बन्धी फारामहरू

 

मतदाता नामावली दर्ता सम्बन्धी बिषेश कार्यक्रम, २०७०

Feedback