प्रेस विज्ञप्ति

 
 
 
 
 
 
 

राष्ट्रिय सभा सदस्य  निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा निर्वाचन चिन्ह प्रदान सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनपत्र दर्ता सम्पन्न सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता  सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली  प्रकाशन  सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि  निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तोकिएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि आयोगमा दर्ता भएका दललाइ चुनाब चिन्ह प्रदान र निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनार्थ दल दर्ताका लागि निवेदन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति 

Feedback