samsun escort
buca escort alsancak escort
r57 shell c99 shell php shell
Cialis
Welcome to Election Commission of Nepal

Former Election Commissioners

 

 

 
क्र.सं पद नाम कार्यावधि
देखि सम्म
प्रधान निर्वाचन कमिश्नर श्री  सुवर्ण शमसेर ०७/२६/२००८ २०१६
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत ०६/१०/२०२३ ०२/१५/२०२४
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री पूर्णप्रसाद ब्राम्हण ०३/०९/२०२४ ०४/२५/२०२८
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री विष्णुमणी आचार्य ०५/२१/२०२८ १२/०१/२०२९
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री सुन्दरप्रसाद शाह ०१/१८/२०३० ०१/१९/२०३६
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री शेरबहादुर शाही ०९/२९/२०३६ १०/०७/२०४१
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ १२/१५/२०४१ ०७/०७/२०४९
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री विष्णुप्रताप शाह ०१/१४/२०५० ०४/१९/२०५८
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री अच्युतनारायण राजभण्डारी ०९/२३/२०५८ ०५/०६/२०६०
१० प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री केशवराज राजभण्डारी ०८/१७/२०६० ०३/२५/२०६३
११ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री भोजराज पोखरेल ०७/१३/२०६३ ०२/२०/२०६६
१२ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रेती १२/११/२०६९ ०२/०१/२०७२
१३ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव २७/०३/२०७२ १२/११/२०७५
१४ निर्वाचन आयुक्त श्री श्यामकृष्ण भट्टराई ०४/०९/२०४७ ०४/०७/२०४८
१५ निर्वाचन आयुक्त श्री ध्रुवबरसिँह थापा ०४/०९/२०४७ ०४/१०/२०४८
१६ निर्वाचन आयुक्त श्री ध्रुवबरसिँह थापा ०४/०६/२०५१ ११/२४/२०५३
१७ निर्वाचन आयुक्त श्री नारायणप्रसाद राजभण्डारी ०४/०६/२०५१ ०४/११/२०५३
१८ निर्वाचन आयुक्त श्री रामचन्द्र शर्मा पौडेल ०४/०६/२०५१ ११/१९/२०५६
१९ निर्वाचन आयुक्त प्रा. डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र ०४/०६/२०५१ ०४/०६/२०५७
२० निर्वाचन आयुक्त श्री रमेशजङ्ग थापा ०५/०६/२०५४ १०/०७/२०५९
२१ निर्वाचन आयुक्त श्री विश्वमान श्रेष्ठ ०५/०६/२०५४ ०५/०६/२०६०
२२ निर्वाचन आयुक्त श्री अच्युतनारायण राजभणडारी ०५/०६/२०५४ ०९/२२/२०५८
२३ निर्वाचन आयुक्त श्री डमरुवल्लभ भट्टराई ०८/१७/२०६० ०३/२५/२०६३
२४ निर्वाचन आयुक्त श्री दिलबहादुर कार्की ०८/१७/२०६० ०३/२६/२०६३
२५ निर्वाचन आयुक्त श्री जयरामसिहँ बोहरा ०८/१७/२०६० ०३/२६/२०६३
२६ निर्वाचन आयुक्त श्री उषा नेपाल ०७/२३/२०६३ ०५/१६/२०६५
२७ निर्वाचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रेती ०७/२३/२०६३ ०७/२२/२०६९
२८ निर्वाचन आयुक्त श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग ०९/२७/२०६३ ०९/२६/२०६९
२९ निर्वाचन आयुक्त श्री दोलखबहादुर गुरुङ्ग १२/११/२०६९ ०५/१०/२०७२
३० निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव ०९/२७/२०६३ ९/२६/२०६९ र १२/११/२०६९मा पुन: नियुक्त
३१ निर्वाचन आयुक्त डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुर १२/११/२०६९ ०९/०६/२०७१
३२ निर्वाचन आयुक्त श्री ईला शर्मा १२/११/२०६९ १२/११/२०७५
३३ निर्वाचन आयुक्त श्री सुधिर कुमार शाह ११्/०५्२०७३ १२/२८/२०७५
Feedback